خود ارضایی

استمنا ( خود ارضایی ) چه تاثیراتی بر زندگی زناشوئی دارد؟

/post-9

خود ارضایی چیست : مجموعه رفتاری که بر اثر پردازش ذهنی ازیک رابطه جنسی انجام شده و به یک ارگاسم مجازی منتهی می شود را خودارضائی می نماند.