خرید کاندوم مشهد

علل استرس دوران نامزدی چیست و چگونه برطرف می شود؟

/post-2

دوران نامزدی دوران آشنایی و امادگی برای مراسم ازدواج است. گاهی استرس برگزاری یک مراسم مناسب این دوران شیرین را تحت‌تأثیر قرار می دهد و باعث می شود عروس و داماد استرس زيادي را در این دوران تحمل کنند.